wtorek, 15 czerwca 2010

Hegemonia pomnika


Thomas Hirschorn, Pomnik Bataille'a, Documenta, Kassel, 2002, źródło


Zachęcam do lektury tekstu, w którym zastanawiam się nad tym, jaka forma pomnika jest w stanie sprostać wymogom współczesności. Artykuł ukazał się magazynie Punkt, w całości dostępnym w internecie. Poniżej fragment oraz dwa linki dotyczące Thomasa Hirschorna - autora nietypowych tymczasowych pomników:

"Musimy zatem działać w sytuacji niepewności, kiedy to różne grupy społeczne nieustannie ścierają się w aksjologicznych sporach, a w każdy konsensus wpisane jest jego nieuchronne zakwestionowanie. Oczywiście są tematy mniej i bardziej kontrowersyjne, niemniej nigdy nie możemy mieć gwarancji, że nie pojawi się ktoś, kto przekonująco podważy istniejący porządek dyskursu, ujawniając hegemoniczny charakter stworzonego przez nas pomnika. Ta pełna konfliktu substancja życia społecznego jest wydobywana na pierwszy plan przez niektóre środowiska lewicowe (na przykład przez Chantal Mouffe i Ernesto Laclau), dostrzegające w tym stanie rzeczy nawet pewne zalety (na przykład: zapobieganie populizmowi rozumianemu jako odpowiedź na brak realnych alternatyw na scenie politycznej). Biorąc za punkt wyjścia tę wizję zapytajmy zatem ponownie - analogicznie do zapytania formułowanego przez Mouffe („how to constitute forms of power more compatible with democratic values?”) - jak tworzyć pomniki bardziej zgodne z wartościami demokratycznymi?"

Festiwal Spinozy zorganizowany przez Thomasa Hirschorna:

Thomas Hirschhorn o sobie (m.in. o swoim zainteresowaniu kolażem, dobrze widocznym w jego akcjach upamiętniających, oraz o nietrwałości):

Brak komentarzy: