środa, 26 listopada 2008

„Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teorii sztuki, ale baliście się zapytać” - drugie spotkanie


Czy dzieło sztuki to wyłącznie materialny przedmiot?

Czy dzieło sztuki jest znakiem?

Jak rozumiał znak F. de Saussure, a jak C.S. Peirce i jakie konsekwencje może to mieć dla naszego rozumienia sztuki? 

Czy semiotyka nadaje się tylko do analizy sztuki współczesnej, czy również do innej sztuki, np. średniowiecznej? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miło mi zaprosić wszystkich zainteresowanych na drugie interdyscyplinarne spotkanie z cyklu:

"Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teorii sztuki, ale baliście się zapytać" 

poświęcone tekstowi Mieke Bal i Normana Brysona pt.  Semiotics and Art History.

Termin: 5 grudnia (piątek), godz. 20.00. Spotykamy się w sali 93 Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52 (drugie piętro).

Na spotkaniu będziemy dyskutować nad podrozdziałami 4 i 5 tekstu (strony: 188 – 195).
Mile widziane są również osoby, które nie były na pierwszym spotkaniu.

Adres strony grupy dyskusyjnej i spotkania na Facebooku:

http://www.facebook.com/group.php?gid=41240841930

http://www.facebook.com/event.php?eid=46535681095

Link umożliwiający ściągnięcie tekstu z internetu dostępny jest tutaj: (uwaga, plik otwiera się po podaniu hasła, które brzmi: parergon)
http://www.box.net/shared/8kjjvd8l7n#tekst1, a także tutaj:
http://uj.academia.edu/AnetaRostkowska/Teaching.

Teczki z tekstem znajdują się w następujących miejscach:

1. W hallu biblioteki Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52 (na regale za wejściem po prawej stronie).
2. W bibliotece Instytutu Historii Sztuki UJ, ul. Grodzka 53.
3. W czytelni Wydziału Polonistyki, ul. Gołębia 20, I piętro, s. 17.

Mieke Bal zajmuje się teorią literatury, teorią sztuk wizualnych i analizą kultury. Jest profesorem teorii literatury na Universiteit van Amsterdam oraz założycielką Amsterdam School for Cultural Analysis, Theory and Interpretation (ASCA). Napisała m.in: Narratologie: essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes (1977), Lethal Love: Feminist Literary Readings of Biblical Love Stories (1987), Reading 'Rembrandt': Beyond the Word-Image Opposition (1991, 1994), The Mottled Screen: Reading Proust Visually (1997), Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History (1999). Jest także artystką wideo.

Norman Bryson zajmuje się sztuką XVIII wieku, teorią krytyczną, sztuką współczesną i teorią obrazu. Jest profesorem historii, teorii i krytyki sztuki na University of California w San Diego. Uczył m.in. w Cambridge, Rochester i Londynie. Napisał m.in.: Word and Image: French Painting of the Ancien Régime (1981), Tradition and Desire: From David to Delacroix (1984), Vision and Painting: The Logic of the Gaze (1986), Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting (1990), Gender and Power in Recent Japanese Visual Fields (2003).

Brak komentarzy: